Zaevski, Tsvetelin, and Nikolay Kyurkchiev. 2022. “Some Notes on the Four-Parameter Kies Distribution”. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 75 (10). Sofia, Bulgaria:1403-9. https://doi.org/10.7546/CRABS.2022.10.01.